roll-on-roll-off ship
roll-on-roll-off ship

      

Huanghai shipbuilding co., LTD                                                 

Huanghai shipbuilding co., LTD. - "phoenix ridge"

      

Huanghai shipbuilding co., LTD                                                   

Taizhou port shipping co., LTD. - - the "polly ling" rolling boat

      

Taizhou port shipyard - wuzhishan passenger ship                                    

China Yangtze shipping group jiangdong shipyard - 800PCC car roll