bulk cargo ship
bulk cargo ship

      

Dalian cosco shipping - 80k bulk carrier                                               

Xiamen shipbuilding heavy industry - 57000 bulk carrier

      

Taizhou maple leaf industry - 35, 000 tons bulk carrier                              

Yangfan group co., LTD. - 64000DWT bulk carrier

      

Jiangdong shipyard, the China Yangtze shipping group, is a 35000 ton cargo ship                 

     China sea industry (jiangsu) limited company, 57300 bulk carrier

      

China sea industry (jiangsu) limited company - 64000 bulk carriers                  

China airlines weihai shipyard co., LTD. - 81200DWT bulk carrier